Sociale zorg gaat over het bieden van fysieke, emotionele en sociale steun om mensen te helpen hun leven te leiden. Om verschillende redenen en in verschillende stadia van hun leven hebben sommige mensen steun nodig om zich te ontwikkelen en hun onafhankelijkheid, waardigheid en controle te behouden.

De sociale zorg biedt een heel scala aan diensten om volwassenen en ouderen te ondersteunen.

Als je in de sociale zorg werkt, kun je mensen helpen in hun eigen huis, in woonhuizen of op een aantal andere plaatsen zoals dagcentra of ondersteunde huisvesting.

Mannelijke maatschappelijk werker met oudere vrouwelijke cliënt

Werken in de sociale zorg

Werken in de sociale zorg betekent het ondersteunen van mensen met hun niet-klinische behoeften, hoewel er een belangrijke cross-over is tussen werken in de gezondheidszorg en werken in de sociale zorg.

Momenteel werken 1,48 miljoen mensen in de sociale zorg. Door het toenemende aantal gehandicapte jongere volwassenen dat langer leeft en het groeiende aantal ouderen dat zorg nodig heeft, groeit de sociale zorg voor volwassenen en heeft de sector tegen 2030 nog minstens een half miljoen banen nodig, en mensen die dat moeten doen.

De sociale zorgsector biedt werk aan 1,48 miljoen mensen en zal in 2030 een half miljoen extra banen hebben.

Je zou mensen kunnen helpen in hun eigen huis, in woonhuizen of op een aantal andere plaatsen zoals dagcentra of begeleid wonen.

Gezondheidszorg en sociale zorg werken samen

Veel medewerkers werken nu in rollen die zowel de gezondheids- als de sociale zorg omvatten, en de benodigde waarden en kwaliteiten zijn zeer vergelijkbaar.

De regering heeft aangegeven dat de gezondheids- en sociale zorgsector nieuwe geïntegreerde zorgmodellen moet ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn te bevorderen en zorg te verlenen. In de toekomst zou dit kunnen betekenen dat uw carrière beide sectoren in nieuwe en boeiende rollen kruist.

Er zijn in het hele land verschillende methoden om deze nieuwe manieren van werken te ontwikkelen en te bevorderen, zoals:

het aanbieden van belangrijke vaardigheidstrainingen voor gezondheidspersoneel, zodat zij het welzijn van de geesteszieken kunnen beoordelen
training voor fysiotherapeuten zodat zij dementie-evaluaties kunnen uitvoeren
het verbeteren van de competenties van het personeel van het verzorgingstehuis, zodat zij de klinische en niet-klinische professionals kunnen ondersteunen
manieren om het werken en leren tussen primaire en gemeenschapsgebonden verplegingsteams aan te moedigen
Zie de Health Education England website voor meer informatie.

Graduate Management Programma
De NHS Leadership Academy (die de NHS Graduate Management Training Scheme beheert) heeft in samenwerking met het Department of Health, Skills for Care en social care werkgevers een Graduate Management Programme ontwikkeld. Het programma bestaat uit een stage van 12 maanden bij een maatschappelijke zorgorganisatie, inclusief een detachering binnen een zorginstelling. Je volgt ook twee kwalificaties, die je uitdagen om je kennis en managementvaardigheden te ontwikkelen.


Thuiswerken

Wil je graag thuiswerken en serieus geld verdienen? Werken van thuis uit is voor veel mensen ideaal. Maar hoe begin je daaraan? Wat zijn de mogelijkheden van thuiswerk? Informeer naar de mogelijkheden bij Mindset.  Onze missie is om zo veel mogelijk mensen een gezonde actieve levensstijl aan te leren en/of een mooie business opportuniteit aan te bieden. Je kan werken van thuis uit. Sinds het begin van deze lockdown periode zijn wij volledig overgeschakeld van offline naar online. En het fijne is dat we dit met deze business ook echt kunnen doen. In jouw (eigen gewenste) tijd die je hieraan wil spenderen, kan je een extra centje bijverdienen met het promoten van wetenschappelijk onderbouwde producten en bouw je aan jouw eigen organisatie.